Kurser och föreläsningar

Jag skräddarsyr utifrån era önskemål. Kontakta mig så kommer vi fram till det ni vill ha.

Medarbetarutbildning

För att underlätta för ledarskapet kommer denna kurs att öka den allmänna förståelsen för kommunikation, samarbete och vikten av engagemang.

Personlig effektivitet

Vi upplever ofta hur våra arbetsuppgifter hopar sig och när vi kommer hem känns det som om vi inte hunnit med det vi skulle gjort. Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt kan vara avgörande för att lyckas i sitt arbete

Ny som chef

Är du ny som ledare eller på väg att bli så är detta ett tillfälle att titta på vad det innebär att vara ledare. Vad är ledarskap, vad ligger i uppdraget? Vi kommer att titta på några viktiga grundläggande verktyg.

Neuroledarskap, det nya sättet att leda

Genom att förstå hur hjärnan fungerar kan ni bli bättre på att hantera stress, samarbeta och nå eran fulla arbetskapacitet.

Hjärnkoll på kommunikation

Detta verktyg är ofta underskattat när det gäller synen på hur vi kan öka bland annat effektiviteten och samarbetet.

Coacha medarbetare

Att genom coachning skapar professionella självgående medarbetare gör att det frigörs tid för ledningen att arbeta mer långsiktigt och proaktivt i verksamheten. Det leder oftast också till engagemang och ansvar.

Konflikthantering

Konflikter är ett störmoment som tar mycket energi från organisationen. Att ha meningsmotsättningar är däremot en möjlighet att lära sig något och att hitta nya lösningar på gamla problem

Effektiva möten

Möten anses vara den största enskilda tidstjuven i organisationer. Möten kan vara produktiva och uppskattade om man genomför några grundläggande processer

Ledare men inte chef

Tidigare försökte man motverka uppkomsten av informella ledare men idag kan man se att de kan vara till stor nytta inom bland annat platta organisationer och projektorganisationer.

Nå fram med ditt budskap

Utbildningen syftar till att ge verktyg i att presentera, informera, formulera och förmedla material, underlag, utredningar och rapporter till olika mottagare.

Skapa effektiva arbetslag utifrån personlighetsstilar

Genom att, som ledare och arbetsgrupp, skapa en medvetenhet runt olika personliga stilar kommer en effektiv kommunikation växa fram och med det ökad effektivitet i arbetet.

Underlätta förändringsarbetet

Vad utmärker ett transformativt ledarskap? Detta ledarskap stimulerar delaktighet och kreativitet. Det drivs av personlig omtanke men vågar utmana både individer och organisation till utveckling.