Att leda i förändring

Ledarskapet är en viktig del när det gäller förändringar, att få alla att se och förstå förändringen och att skapa engagemang och delaktighet.

Boka utbildning

Att leda i förändring (Produktblad)

Att förändringar kommer är mer naturlag än en oförutsedd händelse. Tekniken förändras, behov förändras och världen förändras. Att förändra sig själv och sitt företag är att värdesäkra sin framtid.

Vad är det då som krävs? Jo, ett ledarskap som drivs av personlig omtanke men som vågar utmana både individer och sin organisation till utveckling. I sin bok Leadership skriver James MacGregor Burns ”ledare och medarbetare lyfter varandra till en högre nivå av engagemang och värderingar.”.

Viktiga drag hos dessa ledare är att de

  • är proaktiva och agerar
  • förnyar och anpassar arbetet efter det som händer i omvärlden
  • motiverar med vision och värderingar
  • arbetar och utgår från att alla ska se till gruppens bästa
  • anpassar sitt arbetssätt efter varje individ, stöttar kreativitet

En viktig del i detta ledarskap är ömsesidig tillit, att trovärdigheten är hög både hos ledare och medarbetare.

Viktiga ledaregenskaper för detta ledarskap är, enligt forskare som Timothy Judge och Joyce Bono, att de agerar utåtriktat och leder med hjälp av samspel, att de inte drar sig undan sitt ansvar och att de har den självtilliten som krävs för att leda. Det krävs också att de är öppna för nya erfarenheter och nya sätt att arbeta, då krävs att de kan förmedla sina visioner på ett sätt så att alla förstår och blir engagerade. Det krävs också att de har en klar och tydlig kommunikation som samtidigt utmärks av hög grad av EQ (agreeableness). Som en övergripande kompetens ligger prestationsvilja och självdisciplin och inte minst engagemang.

Som en röd tråd genom allt ligger viljan och intentionen att skapa vinn-vinn lösningar för både organisation och personal.

En stor del i ledarskapet är också att vara en transformativ ledare, att ständigt vara beredd på att anpassa organisationen och arbetet efter det som händer i omvärlden. En viktig kompetens är också att få arbetsgruppen med sig.

Så vad gör den transformativa ledaren?

  1. Sätter en tydlig och inspirerande vision
  2. Kommunicerar denna vision på ett sätt som väcker engagemang och som skapar gemensamma mål
  3. Sätter mål och vision för det dagliga arbetet
  4. Leder med hjälp av engagemang, gemensamma planer och att ständigt utveckla de enskilda medarbetarna

Vad ingår i kursen

Skapa kraftfulla och trovärdiga visioner
Kraftfull kommunikation
Ställ utforskande och utmanande frågor
Skapa personliga handlingsplaner med tydliga målbilder
De coachande samtalen
Personlig effektivitet, lär dig prioritera enligt bråttom, viktigt tekniken (Stephan Covey)
Delegera
Håll effektiva möten, verktyg för att nå effektiva resultat

För mer information eller för att boka ett möte kontakta

Christina Haugsöen
christina@christinahaugsoen.se
070-714 10 49

Boka utbildning