Om mig – Christina Haugsöen

20 års erfarenhet av att hjälpa organisationer och ledare

Min specialitet är att tillsammans med ledare och arbetsgrupper skapa ett klimat av effektivitet och arbetsglädje.

Ofta hör man diskussionen om begreppen chef eller ledare som om det skulle vara antingen eller. Båda dessa aspekter av befattningen ”Chef” är viktiga. I chefskapet ligger det att driva verksamheten mot organisationens mål. Det gäller ekonomi, planering, administration, uppföljning mm. När det gäller ledarskapet är det mer relationsinriktat mot arbetsgruppen. Här gäller det att bygga upp, vidmakthålla och utveckla relationer. I det goda ledarskapet hittar man, tillsammans med arbetsgruppen, meningsfulla uppgifter och roller för alla medarbetare, man nyanserar sitt ledarskap efter vars och ens förutsättningar. Man leder och fördelar jobbet.

Nyckeln till ett framgångsrikt ledningsarbete ligger bara till en mindre del i att hitta de rätta i den strida ström av nya modeller och metoder som managementspecialister erbjuder. Nyckeln ligger i att utveckla sin egen förståelse av varför människor handlar som de gör, hur de lär och hur de utvecklar sitt beteende. Först då är det möjligt att konstruktivt välja metoder och tekniker för ledningsarbete.

Docent Axel Targama, Chefsutbildare och grundare av Executive MBA-program och Göteborgs Managementinstitut

 

Hör gärna av er till mig om ni vill veta mer om hur jag kan hjälpa er
070-714 10 49
christina@christinahaugsoen.se

 Min profil på LinkedIn